Greåkerdalen 1 Borettslag

Greåkerdalen 1 borettslag er et privat borettslag og består av 1 blokk med 110 leiligheter. Blokka sto ferdig i 1970. Det er fire ulike størrelser på leilighetene med tilhørende ulike felleskostnader.

Det er et garasjeanlegg med plass til 52 biler. Vi bruker også tilfluktsrommet til garasje og der er det plass til 11 biler. Det er mopedparkering inne i garasjen. Uteparkering med belysning.

Borettslaget har følgende tekniske fasiliteter: Heis som går fra garasjeanlegget og opp til etasjene. Det er montert videoovervåking inne og ute. Det er montert brannvarslingsanlegg og calling/ringeklokkesystem med video.

I felleskostnadene inngår følgende: vaktmester, renhold av trappehus, korridorer og vinduer/dører, TV og internett fra Telia, varmtvann, felles strøm, renter og avdrag på felles lån, driftskostnader, felles forsikringer, kommunale avgifter og eiendomsskatt. Vi har også avtale med Securitas om å komme en gang i døgnet for å sjekke fellesareal/dører og bomiljøtjeneste. Det betyr at man som beboer kan ringe til bomiljøtjenesten ved Securitas for å få bistand ved f.eks. husbråk eller uønsket opphold av personer i fellesarealer. De kommer og snakker til dem det gjelder, kontakter politiet ved behov. Securitas sender månedsrapport og rapport ved enkelthendelser til borettslaget.

Forsikringsselskapet er IF.

Borettslaget er tilknyttet SOBBL som et frittstående borettslag.

I 2013/2014 utførte borettslaget en total baderenovering, skiftet rør, skiftet innmat i sikringsskapene til automatsikringer, skiftet ventilasjonskanaler i alle leilighetene og flyttet varmtvannsberedere for hele borettslaget til et felles berederrom i garasjeanlegget. Det er installert vannmåler.

I September 2017 ble taket utbedret og lagt ny papp.

Januar 2019 var de nye utvidede og innglassede balkongene klare til bruk. Nb! viktig info om balkongene i eget pkt. i brl. sine vedtekter og ordensreglement. Oppgradering av uteområdet og felling av trær foran blokken ble utført i 2019.

Det ble utført ventilasjonsrens på alle ventilasjonskanaler i blokken August 2022

Alt av info ligger under Styret informerer

 Facebook gruppe for borettslagets beboere: 

https://www.facebook.com/groups/greakerdalen/