Under vil det komme løpende informasjon fra styret i kronologisk rekkefølge.

Brann-anlegget i din leilighet

Viktig info om det nye brannvarsling-systemet


Med denne enkle betjeningsenheten kan du lett ta kontroll selvforskyldte alarmer. Dette for å hindre at steikeos og lignende ikke utløser full alarm i alle leilighetene og fellesområdene i Dalveien 114 med påfølgende evakuering.

  1. Hvis røykvarsleren i stua begynner å ule og blinke, BØR du lokalisere hvor røyken kommer fra.
  2. Hindre videre røyk-utvikling i leilighet hvis det er hos deg.
  3. Ett enkelt trykk på den midterste knappen på Elotecniq-enheten i leiligheten stopper sirenen i røykvarsleren. Denne MÅ stoppes før det har gått 1 minutt ellers går det full alarm i hele blokka
  4. Ved avstilling kobles røykvarsleren ut i 2 minutter for å gi deg litt tid til å lufte ut.
  5. Dersom det fremdeles er røyk til stede når utluftingsperioden er over, starter lokalt varsel i leiligheten igjen.
  6. Trykk igjen enkelt på den samme knappen og fortsett med å lufte ut.
  7. Brannalarmen i leiligheten kan avstilles inntil 3 ganger. Den fjerde gangen utløser full alarm i hele Dalveien 144

Elotecniq-enheten/avstilleren gir beskjed om status via tydelige talemeldinger

Informasjon 03.03.19

Info030319

Informasjon 25.01.19

25.01.19

Informasjon 01.01.19

Info 010119

Informasjon 02.12.18

Informasjon fra Caverion og DSB

Info fra Caverion og DSB

 

Vedtekter og ordensreglement innglassede balkonger

 

Vedtekter innglassende balkonger

Ordensreglement innglassende balkonger