Brann-anlegget i din leilighet

Viktig info om det nye brannvarsling-systemet


Med denne enkle betjeningsenheten kan du lett ta kontroll selvforskyldte alarmer. Dette for å hindre at steikeos og lignende ikke utløser full alarm i alle leilighetene og fellesområdene i Dalveien 114 med påfølgende evakuering.

  1. Hvis røykvarsleren i stua begynner å ule og blinke, BØR du lokalisere hvor røyken kommer fra.
  2. Hindre videre røyk-utvikling i leilighet hvis det er hos deg.
  3. Ett enkelt trykk på den midterste knappen på Elotecniq-enheten i leiligheten stopper sirenen i røykvarsleren. Denne MÅ stoppes før det har gått 1 minutt ellers går det full alarm i hele blokka
  4. Ved avstilling kobles røykvarsleren ut i 2 minutter for å gi deg litt tid til å lufte ut.
  5. Dersom det fremdeles er røyk til stede når utluftingsperioden er over, starter lokalt varsel i leiligheten igjen.
  6. Trykk igjen enkelt på den samme knappen og fortsett med å lufte ut.
  7. Brannalarmen i leiligheten kan avstilles inntil 3 ganger. Den fjerde gangen utløser full alarm i hele Dalveien 144

Elotecniq-enheten/avstilleren gir beskjed om status via tydelige talemeldinger

Neste aktivitet

Ingen hendelser

Siste nytt

Kontakt

Dalveien 114
  1718 Greåker

99 00 82 44

  post@greakerdalen.no