Under vil det komme løpende informasjon fra styret i kronologisk rekkefølge.

Informasjon fra Get 21.10.16

Informasjon fra Get 04.10.16

 

29.09.16

INFORMASJON TIL BEBOERE I DALVEIEN 114

Ser at det er nødvendig å minne på om følgende ordensregler:

Garasjeplassen

Alle med garasjeplass skal parkere inne! Ved at flere med plass i garasjen står ute medfører det problemer for andre beboere som ikke får parkert.

Det skal ikke hensettes noe annet på plassen enn bilen!

Dekk skal i bomberommet, sykler i sykkelrom. Søppel og annet skal kastes eller oppbevares et annet sted.

Søppel

Det skal ikke hensettes søppel eller annet ved/ rundt containeren. Dette tiltrekker seg dyr – fugler og rotter. Ser ille ut.

Husholdningsavfall skal i riktig container.

Papp og papir og ikke annet skal i egen container.

Møbler, og annet skal ikke hensettes ved containeren. Dette må du selv kjøre bort.

Det er også hensatt diverse skrot og annet utenfor bodene i felles bodareal. Ting må settes inn i boden ikke utenfor.

Dette må fjernes innen senest 14.10.16 ellers så blir det kastet.

Hundebæsj og urinering

Hundebæsj skal tas opp, kastes i container på parkeringsplassen og ikke ved inngangen til postrommet. Ei heller rundt omkring på uteområdet.

Urinering ved inngangsdørene er en uting – det lukter dårlig.

Byggestøy og annen støy

Det er noen her i blokka som ikke forholder seg til reglene for byggestøy og annen støy. Dette er skikkelig dårlig gjort mot dine naboer. Vi har mennesker her i blokka som er hjemme hele tiden av ulike årsaker – ha respekt for at det skal være stille en dag i uka, kvelds og nattestid!

Styret vil nå følge opp dette og det vil bli skrevet skriftlig klage til de som ikke følger opp.

   VIS RESPEKT FOR REGLENE OG NABOENE DINE!

Heisen

Vi må stadig ha heismontør her fordi heisen stopper/står.

Dette er fordi heisdøren blir dyttet opp og holdt oppe ved flytting. Heisdørene må få gå opp og igjen i sin egen tidsintervall. Har du så dårlig tid, så ta trappa. Veldig trasig for de som er avhengig av å bruke heisen at du med dårlig tid forårsaker stopp av heisen.

Garasjeporten kan nå åpnes med mobilen

Borettslaget har installert et system som gjør at du kan åpne garasjeporten med mobilen. Ønsker du tilgang til dette, så send en sms til Mona 99008244 med navn, leil.nr og mobilnr.

Brannvarslinganlegget som står og piper

Det skjer stadig at brannvarslingsanlegget står og piper.

Det kommer opp feilmelding om at enhet/detektor er demontert. Dette blir gjort av beboere inne i leilighetene.

Kostnaden ved å tilkalle Visison, finne ut av feilen og montere/reparere detektoren som er tuklet med, demontert eller annet av beboer – må beboer selv bekoste.

Ved at vi alle som bor i blokka forholder oss til reglene skaper vi i felleskap et godt bomiljø for alle :)

 

Ordensreglene finner du her:

http://greakerdalen.no/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2

Styret, 29.09.16

Spørsmål fra beboere til GET med svar fra GET 26.09.16

 

Skal vi ha ny kabel inn? Nei, dere skal ikke ha nye kabler, vi bruker eksisterende internett i borettslaget.

Fiber eller koaks? Det er selvfølgelig fiber dere får, da det er det dere har pr. i dag også.

Må dere inn i leilighetene? Vi må inn i leilighetene for å bytte ut de gamle Altibox hussentralene til nye og moderne Get sentraler.

Hvis man ikke ønsker å ha GET boks fordi da må man betale TV lisens? Om noen ikke ønsker Getbox skal de selvfølgelig få slippe dette, beboere har da sikkert ikke tv og benytter seg bare av bredbåndet. Det er heller ikke slik at Get krever inn tv-lisens, det står NRK for, og det blir registrert når du kjøper tv for eksempel hos Elkjøp eller Expert.

Hvis det ikke er GET boks i leiligheten ved innflytting? Når en beboer flytter ut leverer de sin dekoder på Greåker, ny beboer henter da ut dekoder og evt. annet utstyr de ønsker når de flytter inn (kostnadsfritt selvfølgelig). Alle leilighetene blir klargjort for både digital tv og bredbånd, selv om noen ikke ønsker å benytte seg av det i dag.

Dekoderboksene vi har fra Altibox skal kastes. De kan leveres til gjenvinningspunkt på Elkjøp, Gatedalen eller Hevingen. De skal ikke kastes i våre containere!

Styret, 26.09.16

Informasjon fra Get 14.09.16

 

 

 

Informasjon 18.04.2016

Informasjon til beboere i Dalveien 114

Styret takker Emir Jaskic for tiden som styremedlem.
Styret ønsker Jeanette Noer velkommen som styremedlem.

Alle har fått protokoll fra GF, det nye ordensreglementet, dyrereglementet og en svarslipp.
Svarslippen skal leveres i borettslaget postkasse.

Etter GF var det et kort beboermøte med følgende innspill fra beboere:
*Det ser ikke så bra ut rundt på fellesområdene til borettslaget, søppel, hensatte ting, søppelkasse ved inngangen, bæsj og bæsjeposer fra hund.
Tiltak: Vaktmester skal være mer påpasselig, vi beboere må selv ta ansvar for eget søppel og bæsj/poser etter hund.

*Dårlig renhold i korridorene, trappehus og heisen.
Det ligger gjenglemt hybelkaniner og sandansamlinger i krokene.
Tiltak: Styreleder skal ta det opp med renholder.
Heisen har ikke renhold. Bestille renhold til heisen.
Det er en del hundehår i korridorene der det bor hund.
Hundeeier kan selv ta en runde med støvsugeren ved behov utenfor sin leilighet.

Styret informerte om følgende:
*Selvaag har kontaktet borettslaget og overført en tomt ute på jordet til borettslaget.
*Styret minner om borettslaget sin hjemmeside: Greakerdalen.no
*Garasjeportapp. Det vil bli montert en sender ved garasjeporten. Beboere som ønsker kan laste ned en app og åpne garasjeporten med sin mobiltelefon.
Styret må ha en skriftlig tilbakemelding (navn, leil.nr. og mobiltelefon) om du ønsker å benytte deg av denne appen.
*Rømningsvei på balkongen.
Det er et midtparti på veggskiven inntil nabobalkongen. Denne kan sparkes/slås inn ved en evakueringssituasjon.
Denne luken må ikke blokkeres!

Info fra styret:
Styret deler ut et kartleggingsskjema.
Dette skjemaet skal returneres i utfylt stand og legges i borettslaget sin postkasse.

Styret kommer generelt til å skjerpe inn på brudd på ordens og dyrereglementet. Skriftlig brev med evt. påfølgende skriftlig klage om det påklagede forhold ikke opphører.
Styret får ikke nødvendigvis med seg alt, slik at det er fint at du som beboer sier ifra til de som bryter reglene eller tar kontakt med styret om du selv ikke ønsker å konfrontere vedkommende.
Styret minner om at du som beboer kan kontakte Bomiljøtjenesten 22 88 14 89 ved ordensforstyrrelser. Dette er en tjeneste borettslaget betaler for.

Sammen kan vi i fellesskap skape et rent og hyggelig borettslag å bo i.

Styret
18.04.16

Informasjon til beboere i Dalveien 114

*Riving av vegger, ledninger el annet i leil. ved oppussing Det må sjekkes slik at man ikke kutter over naboens Telenor ledning. Dette medfører at naboer blir uten telefonlinje og Internett.

*Det er observert rotter ved containeren. Det vil bli lagt ut rottegift i kassene rundt brl. Søppel skal inni containeren og ikke plasseres utenfor.

*Minner om at man kan kontakte Bomiljøtjenesten på telefon 22881489 ved bråk, musikk og evt annen støy om man selv ikke ønsker å ringe på døren der det skjer. Kan selvfølgelig også kontakte styret ved slike hendelser. Dette er en tjeneste brl. betaler for å ha.

*Brannluke på verandaen. Det er en luke på verandaen som er beregnet for å sparke inn ved evt brann/evakuering. Vennligst påse at det ikke er noe som står foran denne.

*Garasjeplasser. Har du garasjeplass skal du parkere inne. Dette er fordi vi har for lite parkeringsplasser, slik at det blir mangel på parkeringsplasser ute da de med garasjeplass også står ute.

*Container kommer fredag den 21.11.14 og blir hentet mandag den 24.11.14. Den er ikke beregnet til å kaste store oppussingsprosjekter i, men at alle kan kaste litt. Store mengder må man selv kjøre bort. *Branndetektoren  i leil. skal ikke demonteres eller dekkes til. Dette medfører at detektorene i andre leil blir frakoblet og det gir feilsignal i brannvarslingsenhet som blir stående å pipe. Kostnadene dette medfører å få reparert detektoren og varslingsenheten tilfaller leil. som har gjort dette.

*Gassflasker skal ikke oppbevares i garasjen eller i felles bodannlegg. Dette av sikkerhetsmessige hensyn. Gassflaske kan oppbevares i egen leil. og på verandaen.

*Hundebæsj. Plukk opp og kast i container på parkeringsplassen. Ikke i søppeldunk ved postinngangen.

*Garasjeplassene. Disse er ikke å regne som snekkerbod, bod, verksted eller oppbevaringsplass. Det skal ikke forekomme snekkeraktiviteter eller bilverksted her. Slike aktiviteter vil medføre skriftlig klage. Det skal kun være bilen som står der. Brl. har oppbevaring av dekker i tilfluktsrommet, sykkel skal stå i sykkelrom eller i egen bod, ting som skal oppbevares eller kastes må man ha i egen bod eller leil. De av Dere som har andre ting enn bilen der, må få fjernet disse tingene. Blir ikke dette utført, så vil brl leie inn folk til å fjerne og kjøre bort disse tingene på eier av plassen sin regning. Frist til å få dette utført er den 24.11.14.

Styret 09.11.14