Under vil det komme løpende informasjon fra styret i kronologisk rekkefølge.

Informasjon til beboere i Dalveien 114

*Riving av vegger, ledninger el annet i leil. ved oppussing Det må sjekkes slik at man ikke kutter over naboens Telenor ledning. Dette medfører at naboer blir uten telefonlinje og Internett.

*Det er observert rotter ved containeren. Det vil bli lagt ut rottegift i kassene rundt brl. Søppel skal inni containeren og ikke plasseres utenfor.

*Minner om at man kan kontakte Bomiljøtjenesten på telefon 22881489 ved bråk, musikk og evt annen støy om man selv ikke ønsker å ringe på døren der det skjer. Kan selvfølgelig også kontakte styret ved slike hendelser. Dette er en tjeneste brl. betaler for å ha.

*Brannluke på verandaen. Det er en luke på verandaen som er beregnet for å sparke inn ved evt brann/evakuering. Vennligst påse at det ikke er noe som står foran denne.

*Garasjeplasser. Har du garasjeplass skal du parkere inne. Dette er fordi vi har for lite parkeringsplasser, slik at det blir mangel på parkeringsplasser ute da de med garasjeplass også står ute.

*Container kommer fredag den 21.11.14 og blir hentet mandag den 24.11.14. Den er ikke beregnet til å kaste store oppussingsprosjekter i, men at alle kan kaste litt. Store mengder må man selv kjøre bort. *Branndetektoren  i leil. skal ikke demonteres eller dekkes til. Dette medfører at detektorene i andre leil blir frakoblet og det gir feilsignal i brannvarslingsenhet som blir stående å pipe. Kostnadene dette medfører å få reparert detektoren og varslingsenheten tilfaller leil. som har gjort dette.

*Gassflasker skal ikke oppbevares i garasjen eller i felles bodannlegg. Dette av sikkerhetsmessige hensyn. Gassflaske kan oppbevares i egen leil. og på verandaen.

*Hundebæsj. Plukk opp og kast i container på parkeringsplassen. Ikke i søppeldunk ved postinngangen.

*Garasjeplassene. Disse er ikke å regne som snekkerbod, bod, verksted eller oppbevaringsplass. Det skal ikke forekomme snekkeraktiviteter eller bilverksted her. Slike aktiviteter vil medføre skriftlig klage. Det skal kun være bilen som står der. Brl. har oppbevaring av dekker i tilfluktsrommet, sykkel skal stå i sykkelrom eller i egen bod, ting som skal oppbevares eller kastes må man ha i egen bod eller leil. De av Dere som har andre ting enn bilen der, må få fjernet disse tingene. Blir ikke dette utført, så vil brl leie inn folk til å fjerne og kjøre bort disse tingene på eier av plassen sin regning. Frist til å få dette utført er den 24.11.14.

Styret 09.11.14

INFORMASJON TIL BEBOERE I DALEVEIEN 114 AVFALLSHÅNDTERING

30.04.14 BLE VAKTMESTEREN KONTAKTET AV RENOVASJONSFIRMAET SOM HENTER AVFALL HER I BRL. DE VILLE IKKE TØMME CONTAINEREN OG TA MED AVFALLET SOM VAR I DEN. ÅRSAKEN VAR AT DET VAR DIV ELEKTRISKE GJENSTANDER OG SPARKESYKKEL I CONTAINEREN. DET VAR OGSÅ HELT OLJE I CONTAINEREN. VAKTMESTEREN MÅTTE FJERNE DISSE TINGEN FOR AT CONTAINEREN SKULLE TØMMES. DETTE VAR ET ENGANGSTILFELLE AT DE SIER IFRA NESTE GANG LAR DE CONTAINEREN VÆRE. VAKTMESTEREN SKAL IKKE MÅTTE FJERNE AVFALL FOR Å FÅ TØMT CONTAINEREN! HVIS IKKE DETTE BLIR ETTERFULGT OG CONTAINEREN IKKE BLIR TØMT, MÅ HVER OG EN AV OSS SELV SØRGE FOR Å FÅ FJERNET AVFALLET VÅRT!!!

DET ER 2 CONTAINERE FOR PAPP OG PAPIR. HER SKAL DET KUN KASTES PAPP OG PAPIR. PAPPEN SKAL SLÅS SAMMEN, SLIK AT DET BLIR BEDRE PLASS. DET SKAL IKKE KASTES PLAST, ISOPOR OG ANDRE TING I DISSE CONTAINERNE.

DET ER 1 CONTAINER FOR GLASS OG METALL. GLASS OG METALL SKAL SKYLLES OG KASTES I DENNE CONTAINEREN. IKKE KASTES I HUSHOLDNINGSAVFALLCONTAINEREN.

DET ER 1 CONTAINER TIL HUSHOLDNINGSAVFALL. HER SKAL DET KUN KASTES SLIKT AVFALL. IKKE ELEKTRISKE ARTIKLER, MØBLER, OPPUSSINGSMATERIELL OG ANNET. SLIKE TING MÅ DU SELV KJØRE BORT!

AVFALL SKAL INN I CONTAINEREN IKKE PLASSERES UTENFOR!

DET SKAL IKKE SETTES AVFALL I KORRIDORENE. DETTE ER BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET OG KAN MEDFØRE SKRIFTLIG KLAGE. NABOEN ØNSKER IKKE AVFALLET DITT I KORRIDOREN SOM DU SELV IKKE VIL HA I DIN LEILIGHET.

STYRET 09.05.14

Styret i Greåkerdalen 1 Borettslag

Kontakt med styret Alle som sitter i styret har ordinært arbeid på dagtid/kveldstid. Styret har bestemt at det styreleder og vaktmester som får dekket telefon. Derfor er det kun disse numrene som er oppgitt. De øvrige mobilabonnementene er sagt opp. Det er opplyst leil.nr. på de øvrige i styret. Hvis vi ikke har anledning til å svare på telefon, så legg igjen beskjed med navn og hva saken gjelder, så tar vi kontakt så snart vi kan. Styret ønsker skriftlige henvendelser. Borettslaget har 2 postkasser som kan brukes til kontakt med styret.

Styret i Greåkerdalen 1 borettslag 27.01.15

Ny nettside

 

Greåkerdalen I Borettslag har i samarbeid med Sarpsborg Data AS opprettet nettsiden greakerdalen.no

Siden vil fungere som borettslagets informasjonskanal.