Under vil det komme løpende informasjon fra styret i kronologisk rekkefølge.

INFORMASJON TIL BEBOERE I DALEVEIEN 114 AVFALLSHÅNDTERING

30.04.14 BLE VAKTMESTEREN KONTAKTET AV RENOVASJONSFIRMAET SOM HENTER AVFALL HER I BRL. DE VILLE IKKE TØMME CONTAINEREN OG TA MED AVFALLET SOM VAR I DEN. ÅRSAKEN VAR AT DET VAR DIV ELEKTRISKE GJENSTANDER OG SPARKESYKKEL I CONTAINEREN. DET VAR OGSÅ HELT OLJE I CONTAINEREN. VAKTMESTEREN MÅTTE FJERNE DISSE TINGEN FOR AT CONTAINEREN SKULLE TØMMES. DETTE VAR ET ENGANGSTILFELLE AT DE SIER IFRA NESTE GANG LAR DE CONTAINEREN VÆRE. VAKTMESTEREN SKAL IKKE MÅTTE FJERNE AVFALL FOR Å FÅ TØMT CONTAINEREN! HVIS IKKE DETTE BLIR ETTERFULGT OG CONTAINEREN IKKE BLIR TØMT, MÅ HVER OG EN AV OSS SELV SØRGE FOR Å FÅ FJERNET AVFALLET VÅRT!!!

DET ER 2 CONTAINERE FOR PAPP OG PAPIR. HER SKAL DET KUN KASTES PAPP OG PAPIR. PAPPEN SKAL SLÅS SAMMEN, SLIK AT DET BLIR BEDRE PLASS. DET SKAL IKKE KASTES PLAST, ISOPOR OG ANDRE TING I DISSE CONTAINERNE.

DET ER 1 CONTAINER FOR GLASS OG METALL. GLASS OG METALL SKAL SKYLLES OG KASTES I DENNE CONTAINEREN. IKKE KASTES I HUSHOLDNINGSAVFALLCONTAINEREN.

DET ER 1 CONTAINER TIL HUSHOLDNINGSAVFALL. HER SKAL DET KUN KASTES SLIKT AVFALL. IKKE ELEKTRISKE ARTIKLER, MØBLER, OPPUSSINGSMATERIELL OG ANNET. SLIKE TING MÅ DU SELV KJØRE BORT!

AVFALL SKAL INN I CONTAINEREN IKKE PLASSERES UTENFOR!

DET SKAL IKKE SETTES AVFALL I KORRIDORENE. DETTE ER BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET OG KAN MEDFØRE SKRIFTLIG KLAGE. NABOEN ØNSKER IKKE AVFALLET DITT I KORRIDOREN SOM DU SELV IKKE VIL HA I DIN LEILIGHET.

STYRET 09.05.14

Styret i Greåkerdalen 1 Borettslag

Kontakt med styret Alle som sitter i styret har ordinært arbeid på dagtid/kveldstid. Styret har bestemt at det styreleder og vaktmester som får dekket telefon. Derfor er det kun disse numrene som er oppgitt. De øvrige mobilabonnementene er sagt opp. Det er opplyst leil.nr. på de øvrige i styret. Hvis vi ikke har anledning til å svare på telefon, så legg igjen beskjed med navn og hva saken gjelder, så tar vi kontakt så snart vi kan. Styret ønsker skriftlige henvendelser. Borettslaget har 2 postkasser som kan brukes til kontakt med styret.

Styret i Greåkerdalen 1 borettslag 27.01.15

Ny nettside

 

Greåkerdalen I Borettslag har i samarbeid med Sarpsborg Data AS opprettet nettsiden greakerdalen.no

Siden vil fungere som borettslagets informasjonskanal.